Institucija

Porezna uprava

Porezna uprava je institucija zadužena za porezni sustav Republike Hrvatske (u nastavku: RH). Vodi registar poreznih obveznika te je zadužena za određivanje i dodjeljivanje osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) – stalne identifikacijske oznake svakog hrvatskog državljana, kao i svake osobe koja prijavljuje boravište na području RH.

Institucija

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – HZZO

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je javna institucija u nadležnosti Ministarstva zdravlja u kojoj se obavlja ugovaranje zdravstvenog osiguranja građana. HZZO kao dokaz o zdravstvenom osiguranju priznaje europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Državljani država s kojima RH nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, trebaju se javiti nadležnom uredu HZZO- a radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje.

Institucija

Hrvatski zavod za zapošljavanje – HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) je javna institucija zadužena za provođenje programa zapošljavanja. Funkcionira kao posrednik između poslodavaca i radnika. Ustrojen je područno, što znači da podružne službe postoje u svakoj županiji.

Institucija

Studentski centar

Studentski centar je organizacija u kojoj se mogu dobiti informacije o prehrani, zapošljavanju i stanovanju studenata. Za posredovanje pri zapošljavanju zaduženi su student servisi koji djeluju u  sklopu studentskih centara.

Institucija

Sveučilišta u Hrvatskoj

Sveučilišta su najvažnije intitucije za provedbu visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Teritorijalno su organizirana, što znači da objedinjuju više različitih fakulteta iz iste regije. U Hrvatskoj se nalazi 7 sveučilišta, smještenih u najvećim gradovima: Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku.

Institucija

Međunarodna mreža za studentsku razmjenu- ERASMUS

ERASMUS je europski program mobilnosti studenata koji omogućuje studiranje na nekom od visokih učilišta diljem Europske unije sa svrhom poboljšanja zaposlivosti te konkurentnosti europskoga gospodarstva. Uz stručno, promovira i osobno usavršavanje te interkulturalnu razmjenu, razumijevanje, zajedništvo i suradnju europskih studenata.

Institucija

Ministarstvo unutarnjih poslova

U Ministarstvu unutarnjih poslova obavlja se prijava i promjena boravka te se vade osobne i putne isprave.