Obrazac


1. Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad

Strani državljani koji traže kratkotrajni, privremeni ili stalni boravak, odnosno žele raditi u Hrvatskoj podijeljeni su u nekoliko kategorija:

  1. Državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) i članovi njihovih obitelji
  2. Državljani trećih država (stranci koji nisu državljani država EGP-a)s odobrenim stalnim boravkom u drugoj državi članici EGP-a i članovi njihovih obitelji
  3. Visokokvalificirani državljani trećih država
  4. Državljani trećih država

Dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad ovisi o navedenoj kategorizaciji. Detaljnije informacije moguće je pronaći na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Obrazac u PDF formatu:  Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad

Obrazac

2. Zahtjev za izdavanje vize

Viza se izdaje za jedan, dva ili više ulazaka u RH u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja. Stranac je vizu dužan izvaditi najranije tri mjeseca prije namjeravanog putovanja u Hrvatsku. Zahtjev za izdavanje vize se podnosi osobno u nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu. Informacije o postupku i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na službenim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP).

Obrazac u PDF formatu: Zahtjev za vizu

Obrazac

3. Zahtjev za izdavanje putnog lista za stranca

Putni list je dokument koji se izdaje strancu u slučaju gubitka ili krađe putne isprave, kako bi se mogao vratiti u svoju zemlju. Putni list izdaje veleposlanstvo/konzulat države koje je stranac državljanin. U slučaju da u RH ne postoji veleposlanstvo, Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se nadležnoj policijskoj upravi/postaji prema boravištu, odnosno prebivalištu stranca. Detaljnije informacije moguće je pronaći na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Obrazac u PDF formatu: Zahtjev za izdavanje putnog lista za stranca

Obrazac

4. Osobni identifikacijski broj (OIB)

Osobni identifikacijski broj je obvezna identifikacijska oznaka svake osobe pa tako i strane osobe koja prijavljuje boravište na području RH. Određuje ga Porezna uprava.

Dokumenti potrebni za dobivanje OIB-a :

  1. Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja
  2. Putovnica

Obrazac u PDF formatu: zahtjev-OIB